موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب نگر متین (حسابداران رسمی) | حسابرسی داخلی


حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

 علاوه بر خدمات حسابرسی مستقل و اطمینان بخشی به شرح فوق ، موسسه واحدی جدید بعنوان " حسابرسی داخلی" ایجاد نموده که اینگونه خدمات را برای شرکتهای تولیدی ،خدماتی ،بازرگانی ، بانکها و غیره طبق استانداردهای مربوطه ارائه می‌نماید.هدف از حسابرسی داخلی در مرحله اول حصول اطمینان از رعایت مقررات ، دستورالعملها و ضوابط داخلی شرکت و نیز ارزیابی موثر بودن فرآیندهای مدیریت ریسک ، ارزیابی انسجام اطلاعات حسابداری و چگونگی مدیریت ریسکهای مالی قابل کنترل و همچنین ارزیابی امکانات بالقوه بروز تقلب و شناسائی زمینه‌های ریسک و خطرهای احتمالی و گزارش موارد به مدیریت است. این فرآیند موجب ارتقاء کنترلهای داخلی در موسسات و سازمانها گردیده و در نتیجه ، در ارزیابی ریسکهای کلی سازمان ، موجب تبدیل تهدیدها یا خطرات ، به فرصت خواهد گردید. این امر می‌تواند از اهمیت بیشتری در بانکها و شرکتهای بزرگ برخوردار باشد.

دسته بندی خدمات:
موسسه حسابرسی حساب نگر متین(حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی حساب نگر متین با  سالها تجربه درزمینه حسابرسی وخدمات مالی  ودارا بودن حسابرسان کارآزموده ،زمنیه مناسبی را جهت ایجاد یک سیستم مالی و حسابداری و حسابرسی منظم و دقیق ، جهت شرکت ها و موسسات خصوصی و دولتی فراهم آورده است .شرکت حساب نگر متین همواره درچارچوب اصول وموازین حرفه ای جهت ارائه خدمات  مورد نیاز  کارفرمایان گرامی کوشیده و میکوشد .امید است خدمات صادقانه ما همواره باعث پیشرفت و رضایت هر چه بیشتر کارفرمایان گرامی گردد.

جهت مشاوره رایگان مالی و مالیاتی با ما تماس حاصل فرمایید . 

ساعات کاری همه روزه از ساعت 9 صبح الی 19 غیر از پنج شنبه و ایام تعطیل می باشد.